Uw mobiele IBC moet ieder 5 jaar worden geïnspecteerd conform PGS30 en het ADR.

PGS30 schrijft o.a. voor:
Visuele controle (intern en extern) van de installatie wordt iedere 2,5 jaar vanaf ingebruikname uitgevoerd door een daartoe bevoegde instantie.
en
Een door de daartoe bevoegde instantie afgegeven bewijs van de keuring of controle moet op verzoek aan een door het bevoegd gezag aangewezen ambtenaar kunnen worden getoond.

Tolsma servicemedewerkers zijn bevoegd om deze controles op locatie uit te voeren. Daarnaast wordt de gehele installatie grondig gecontroleerd op overige essentiële punten welke de integriteit van uw brandstofinstallatie waarborgen.
Van de controle wordt een rapport en certificaat opgemaakt, welke toegevoegd wordt aan het (digitale) logboek van de tankinstallatie.

U kunt deze controle inplannen door onderstaande formulier in te vullen en te versturen.

5-jaarlijkse inspectie