Adblue

Veel moderne dieselmotoren stoten aanzienlijk minder NOx uit omdat ze gebruik maken van AdBlue dat de stikstofoxiden van dieselolie omzet in water en stikstof. Daarmee levert het product een aanzienlijke milieubesparing op. Het verschil kan oplopen tot zo’n 85% minder schadelijke uitstoot!
Dieselmotoren hebben een aparte vulopening voor AdBlue en een aparte tank.
AdBlue bestaat grotendeels uit gedemineraliseerd water, dat wordt aangevuld met 32.5 % zuiver ureum. Het aanzienlijke wateraandeel van AdBlue maakt het product vatbaar voor vorst. Onder -11Cº kristalliseert het. Het mag evenmin aan zonlicht worden blootgesteld. De ureumcomponent maakt de waterige vloeistof sterk corrosief: staal wordt erdoor aangetast, maar RVS en kunststoffen lopen geen gevaar.
Het ureum (CO(NH2)2) wordt gemaakt van ammoniak (NH3) en koolstofgas (CO2).

Het principe

De AdBlue vloeistof wordt geïnjecteerd in het uitlaatsysteem tussen de motor en de SCR-katalysator (Selective Catalytic Reduction). De ureumcomponent produceert bij een temperatuur van 80Cº een ammoniakgas dat een chemische reactie aangaat met het NOx dat wordt gesplitst in stikstof en water. Op deze wijze worden de uitlaatgassen vergaand geneutraliseerd.

Opslag en gebruik

AdBlue kristalliseert als het wordt blootgesteld aan temperaturen onder de -11Cº. Zodra het vloeibaar wordt, vervult het zijn functie weer. De blootstelling aan zonlicht kan de verhoudingen van de componenten veranderen en moet dus worden vermeden.

AdBlue moet voldoen aan de ISO 22241 norm. De AdBlue opslagtank aan de normen: ADR, KIWA BRL-K744 enVLAREM.
AdBlue is sterk corrosief: het tast de meeste metalen aan. Roestvrijstaal en kunststof zijn echter ongevoelig voor AdBlue. Daarom moet de AdBlue opslagtank van een van deze materialen worden gemaakt of een combinatie daarvan.

Vanwege het corrosiegevaar worden voor AdBlue aparte pompsets geleverd met vulpistolen van kunststof of van RVS.
Tolsma Tanks heeft een uitgebreid programma AdBlue tanks beschikbaar. Geschikt voor mobiel of stationair gebruik. Voor mobiel gebruik zijn de gecombineerde toepassingen (diesel en AdBlue in één tank) van de EnergyTender+ ontwikkeld. Met name die laatste optie is uitermate praktisch.