Uw stalen stationaire brandstoftank moet jaarlijks worden geïnspecteerd op water/bezinksel.
PGS30 schrijft voor:
Tenminste éénmaal per jaar moet een stalen tank op de aanwezigheid van water worden gecontroleerd zoals beschreven in KC-102; eventueel aanwezig water moet worden verwijderd en moet worden afgevoerd naar een daarvoor bestemd inzamelpunt.
In afwijking van de methode genoemd in KC-102 mogen daartoe getrainde personen het onderzoek ook rapporteren en uitvoeren met een waterzoekpasta die wordt aangebracht op de peilstok.
Van de controle moet een aantekening in het installatie boek worden gemaakt.
Dit voorschrift geldt niet voor de opslag van vloeistoffen waarbij geen vrij water of slib kan worden geconstateerd.

Tolsma servicemedewerkers zijn getraind om deze controles op locatie uit te voeren. Daarnaast wordt de gehele installatie grondig gecontroleerd op overige essentiële punten welke de integriteit van uw brandstofinstallatie waarborgen.
Van de controle wordt een rapport opgemaakt, welke toegevoegd wordt aan het (digitale) logboek van de tankinstallatie.

U kunt deze controle inplannen door onderstaande formulier in te vullen en te versturen.