Jan de Nul is een aannemer van natte infrastructuur, een wereldspeler ook. Over de hele aardbol worden de baggeraars uit België ingeschakeld om complexe projecten tot een goed einde te brengen. Jan De Nul wordt ingehuurd vanwege de professionele prestaties van de onderneming en – wie weet – misschien ook wel vanwege het milieubewustzijn van het bedrijf, hoewel dat in laatste in sommige landen niet zo’n issue is. Door uitsluitend gebruik te maken van het nieuwste materieel en de modernste technieken te hanteren, combineert het bedrijf efficiency aan milieubehoud. Ook wat betreft de opslag van brandstoffen natuurlijk.
Jan De Nul en Tolsma Tanks hebben al vele jaren een hechte band. Op grond van de gemeenschappelijke inzet voor het leveren van kwaliteit en het behouden van het milieu? Dat zou zomaar het geval kunnen zijn.
De meest recente aankoop van Jan de Nul betrof een serie EnergyTender + tanks in verschillende capaciteiten, variërend van 1150 tot en met 3000 liter. Gemeenschappelijk hebben alle geleverde tanks dat ze zijn geschikt voor de opslag van diesel dat wordt gecombineerd met een compartiment voor AdBlue. Uiteraard uitgevoerd in de huiskleuren van Jan de Nul.
Op de foto een trotse Jorn Tolsma die de overdracht van de tanks heeft bezegeld met opdrachtgever Christof De Waele van Jan De Nul.
Bij de baggeraar wordt een zorgvuldige boekhouding van onder meer CO2 bijgehouden. Mede op basis daarvan worden inkoopbeslissingen genomen. Duurzaamheid, verbruik, de af te leggen afstand van bron naar eindbestemming: het speelt allemaal mee.
De milieuprestaties van de producten van Tolsma Tanks worden steeds weer beoordeeld op die criteria en als ze slagen voor dat examen, dan volgt de deal. Beide partijen kunnen inmiddels al bogen op een wederzijds vruchtbare samenwerking van tien jaar. Op basis van wederzijds respect en waardering!