Bedrijfsovername Tolsma Tanks door TAB de Blesse

Heerenveen, 15 december 2021De vennootschappen Tolsma Tanks, Tolsma Tankbouw en Tolsma Service, onderdeel van de holding Tolsma Vastgoed B.V. gevestigd in Heerenveen, zijn per dinsdag 14 december 2021 overgenomen door TAB de Blesse Holding B.V. gevestigd in De Blesse en onderdeel van Groeneveld Exploitatie B.V. te Boskoop.

Beide in Friesland gevestigde ondernemingen, gespecialiseerd in het maken van opslagtanks, zijn familiebedrijven met een historie die respectievelijk 26 jaar (Tolsma Tanks) en 70 jaar (TAB de Blesse) teruggaat. In hun lange bestaansgeschiedenis hebben de twee bedrijven zich dankzij de enorme inzet van hun medewerkers en het grote vertrouwen van leveranciers en afnemers, ontwikkeld tot zeer succesvolle organisaties.

Familie Tolsma: ‘Na jaren met veel plezier en genoegen ondernemen is het nu tijd voor een volgende stap. Wij kennen TAB de Blesse en de familie Groeneveld en vertrouwen er op dat het bedrijf in goede handen is. Helemaal afscheid nemen we nog niet, gezien Jorn Tolsma zich in zal blijven zetten in het bedrijf en zich meer op de techniek zal gaan toeleggen.’

Familie Groeneveld: ‘Wij zijn erg trots om dit prachtige familiebedrijf over te nemen en ons belangrijkste doel is de continuïteit en groei van beide bedrijven te kunnen waarborgen, wij kijken met veel ambitie uit naar de toekomst.’

Met de overname zullen directeuren/eigenaren Harm en Jorn Tolsma een stapje terug doen en zal de huidige directie van Tolsma worden opgevolgd door de directie van Groeneveld Exploitatie, Harold en Frank Groeneveld.

 

Tolsma Tanks taken over by TAB de Blesse

Heerenveen, 15 December 2021 – The companies Tolsma Tanks, Tolsma Tankbouw and Tolsma Service, part of the holding company Tolsma Vastgoed B.V. established in Heerenveen, have been taken over as per Tuesday 14 December 2021 by TAB de Blesse Holding B.V. established in De Blesse and part of Groeneveld Exploitatie B.V. in Boskoop.

Both companies, located in Friesland and specialised in the production of storage tanks, are family businesses with a history that goes back 26 years (Tolsma Tanks) and 70 years (TAB de Blesse). In their long history, the two companies have developed into very successful organisations thanks to the enormous efforts of their employees and the great confidence of suppliers and customers.

Family Tolsma: ‘After years of doing business with great pleasure it is now time for the next step. We know TAB de Blesse and the Groeneveld family and trust that the company is in good hands. We are not saying goodbye completely, as Jorn Tolsma will continue to work for the company and will focus more on technology.

Groeneveld family: ‘We are very proud to be taking over this successful family company and our biggest goal is to keep on guaranteeing the continuity and growth of both companies. We are looking forward to the future with great ambition.

With the takeover, managing directors/owners Harm and Jorn Tolsma will take a step back and the current Tolsma management will be succeeded by the Groeneveld Exploitatie management, Harold and Frank Groeneveld.


Jorn Tolsma (Tolsma Tanks) en Matthijs Groeneveld (TAB De Blesse)