Wij installeren de brandstofopslagtank bij jou op locatie

Al onze installateurs zijn KIWA-gecertificeerd en installeren onze brandstofopslagtanks bij jou op locatie volgens het BRL SIKB 7800 installatiecertificaat. BRL SIKB 7800 is opgesteld om een adequaat veiligheidsniveau voor mens en milieu te behalen. Het gaat om de bescherming van bodem en (oppervlakte)water door het voorkomen van lekkages (en brand en explosies).

KIWA gecertificeerd

In het installatiecertificaat is gewaarborgd dat de tank KIWA gecertificeerd is, en op de juiste wijze is geplaatst. Ook wordt met het installatiecertificaat aan het bevoegd gezag getoond dat de tankinstallatie voorzien is van de juiste overvulbeveiliging, antihevelvoorziening en lekdetectie.

Wij zorgen ervoor dat de tankinstallatie compleet wordt geïnstalleerd met de onderdelen die door jou zijn gekozen. De brandstofopslagtank is na installatie meteen klaar om in gebruik genomen te worden.