Bovengrondse tankinstallaties moeten vanaf 1 januari 2015 voldoen aan de wettelijke milieu-, veiligheid-, en kwaliteitsvoorschriften gesteld in het Activiteitenbesluit en PGS30. Tevens moet de tankinstallatie voorzien zijn van een Kiwa BRL-K903 installatiecertificaat. In het installatiecertificaat is gewaarborgd dat de tank Kiwa gecertificeerd is, en op de juiste wijze is geplaatst. Ook wordt met het installatiecertificaat aan het bevoegd gezag getoond dat de tankinstallatie voorzien is van de juiste overvulbeveiliging, antihevelvoorziening en lekdetectie.

Installatie

Tolsma Tanks kan als Kiwa gecertificeerde tankbouwer en installateur een compleet programma aan tankinstallaties met Kiwa BRL-K903 installatiecertificaat leveren. Tanks worden in de fabriek al opgebouwd, voorzien van een pompset en toebehoren naar keuze. Grotere tankinstallaties en bestaande tanks worden op locatie aangelegd en gecertificeerd. Compleet geïnstalleerd met de onderdelen die door de gebruiker zijn geselecteerd: klaar om in gebruik genomen te worden. Tolsma Tanks kiest onvoorwaardelijk voor de dagelijkse praktijk van de afnemer. Daar is elk product in alle opzichten volledig op afgestemd.