Keuren van IBC’s

Tolsma Tankbouw is door de Kiwa en het Ministerie van Infrastructuur en Milieu verkozen om IBC’s te keuren op basis van de daarvoor opgestelde richtlijnen:
  • visuele keuring, (VLG/ADR en Kiwa), elke 2.5 jaar Bij deze inspectie wordt de algehele staat van de IBC aan een visueel onderzoek onderworpen op mechanische schade, vervormingen of gemankeerde lasnaden. De anti-hevelvoorziening en anti-kantelbeveiliging worden gecontroleerd op correct functioneren en de tank wordt op dichtheid getest met 0.3 bar overdruk. Wordt de IBC goedgekeurd dan wordt de datum van de keuring op de kentekenplaat ingeslagen. De opdrachtgever krijgt per post het Kiwa inspectierapport toegestuurd.
  • inwendige keuring (VLG/ADR), elke 5 jaar Deze inspectie is gelijk aan die van de 2.5 jaarlijkse keuring, nu uitgebreid met een inwendige keuring van het interieur van de tank. Mangatpakkingen worden vervangen.
  • grote inwendige keuring, elke 15 jaar (Kiwa) Na 15 jaar, gerekend vanaf de productiedatum, moet de IBC op basis van de Kiwa richtlijn inwendig worden gekeurd. Deze keuring vindt plaats in de fabriek (Heerenveen). De IBC dient leeg te worden aangeleverd en wordt voor de inspectie gereinigd. Logboek en Kiwa-certificaat moeten met de tank vergezeld gaan. De keurmeester zal het resultaat van de keuring aantekenen in het logboek.

Offerte voor keuringen en onderhoud

Geïnteresseerd in een scherpe offerte? Vraag vrijblijvend een kostenopgave aan. Nog andere vragen? Neem telefonisch contact op!