Certificeringen 

Wanneer je in het bezit bent van een tank van Tolsma Tanks heb je altijd de garantie dat de tank voldoet aan de laatste Kiwa-beoordelingsrichtlijnen. Jouw tank wordt in eigen fabriek in Heerenveen geproduceerd onder een regelmatig door Kiwa gecontroleerd kwaliteitsborgingsysteem.   

Iedere tank wordt bij aflevering voorzien van een BRL-K21051 conformiteitsbewijs. Dit bewijs geeft samen met het tankinstallatiecertificaat volgens BRL SIKB 7800 het vertrouwen dat jouw tank een veilige en betrouwbare tankinstallatie betreft. Tevens geeft het BRL-K21051 conformiteitsbewijs en het tankinstallatiecertificaat volgens BRL SIKB 7800 het bewijs dat aan wet- en regelgeving wordt voldaan.  

Al onze Kiwa-certificeringen op een rij: 

Kiwa-beoordelingsrichtlijn BRL-K21051/01 ‘Stalen tanks en opvangbakken’
Uitgegeven: 15-10-2022 

Toepassingsgebieden: 
Toepassingsgebied 1B, Bovengrondse horizontale cilindrische tanks ≤ 150m3 (voorheen BRL-K796/02)
Toepassingsgebied 1D, Bovengrondse niet cilindrische tanks ≤ 3m3 (voorheen BRL-K798/02)
Toepassingsgebied 2A, Opvangbakken onder opslagtanks en vaten (voorheen BRL-K748/02)
Toepassingsgebied 2B, Opvangbakken (morsbakken) (voorheen BRL-K792/03) 

KIWA-certificaat NL (BRL-K21051/01)
KIWA-certificaat EN (BRL-K21051/01)

Kiwa-beoordelingsrichtlijn BRL-K744/04 ‘Stalen niet-stationaire opslag- en afleverinstallaties / tankcontainers voor bovengrondse drukloze opslag van vloeistoffen’
Uitgegeven: 15-02-2022 

Toepassingsgebieden:
Toepassingsgebied 1a ”Productie van stalen niet-stationaire opslag- en afleverinstallaties van ten hoogste 3m3”.
Toepassingsgebied 1b ”Productie van stalen niet-stationaire tankcontainers met een inhoud van 5 t/m 20m3”. 

KIWA-certificaat NL (BRL-K744/04)
KIWA-certificaat EN (BRL-K744/04)

SIKB Procescertificaat K55669/07 ‘Tankinstallaties’
Uitgegeven: 01-07-2021 

Tankinstallatie van en onderhoud aan:
D. Bovengrondse opslaginstallaties voor PGS klasse 3 en klasse 4 producten – PGS 30  

Dit procescertificaat is afgegeven op basis van beoordelingsrichtlijn SIKB 7800. Het proces betreft de tankinstallatie van en onderhoud aan bovengrondse opslaginstallaties alsmede het veilig verrichten van werkzaamheden aan tankinstallaties, of delen daarvan, voor drukloze opslag in ondergrondse en bovengrondse opslagtanks. Onder installeren en onderhoud wordt verstaan het plegen van nieuwbouw en aanpassingen in het kader van herstel.  

KIWA-certificaat NL (K55669/07)

Erkende organisatie voor vervoer van gevaarlijk stoffen (ADR)
Geldig tot 15-11-2026

Tolsma Tanks heeft als organisatie de erkenning met betrekking tot ADR: 6.5.4.4.1 – 6.8.2.4.5, 6.8.2.4.5 (voetnoot 10)
en RID: 6.5.4.4.1.

Overzicht erkende organisaties vervoer gevaarlijke stoffen