De wetgeving t.a.v. brandstofopslag verschilt van land tot land. Alle Tolsma Tanks voldoen aan de strengste Europese normen. Dat geldt eveneens voor toegepaste hulpmiddelen, zoals lek- of morsbakken, de Tolsma Teckel, pompsets, aanhangers voor langzaam of snelverkeer.
Als belangrijke producent en installateur van diverse soorten tanks produceren wij volgens de internationale en nationale regelgeving.
Wij passen indien nodig onze producten daaraan aan. Als producent en leverancier van tanks op de internationale markt volgen wij de ontwikkelingen en regelgeving in de landen op de voet en spelen hier op in.

Onze mobiele EnergyTenders voldoen aan de internationale ADR vervoerseisen en ze zijn voorzien van UN keur.
ADR is de afkorting van Accord européen relatif au transport international des marchandises Dangereuses par Route. Dit verdrag bevat de voorschriften voor het vervoeren van gevaarlijke stoffen.
Tevens voor gebruik in Nederland is aanvullend de EnergyTender gecertificeerd volgens de laatste versie van Kiwa BRL-K744. Voor gebruik in België is de EnergyTender voorzien van Vlarem II prototypekeur.

Behalve als leverancier van gecertificeerde tanks, voert Tolsma Tanks ook inspecties uit.
Het uitvoeren van water/sludge controles op stationaire tankinstallaties en inspecties van IBC’s en tankcontainers behoren tot het dienstenprogramma van Tolsma Tanks.

Tolsma Tanks is door het Nederlandse Ministerie van Infrastructuur en Milieu aangewezen als Erkende Instantie om initiële en periodieke ADR inspecties te mogen uitvoeren op IBC’s en tankcontainers.
Inspecties verplicht door PGS30 worden door Tolsma Tanks uitgevoerd conform Kiwa BRL-K744.

De stationaire EnergyTanks voldoen aan de Europese norm EN12285-2 voor bovengrondse opslag van gevaarlijke stoffen in horizontale opslagtanks. Ook voldoen de EnergyTanks aanvullend aan Kiwa BRL-K796 en Vlarem II. Daarom worden onze EnergyTanks toegepast in brandstofinstallatie volgens PGS30 en BRL-K903.
Als Kiwa BRL-K903 gecertificeerde tankinstallateur is Tolsma Tanks toegewezen om complete tankinstallaties aan te mogen leggen en te leveren met installatiecertificaat en logboek.

Hieronder het overzicht van de verschillende certificeringen waaraan onze producten voldoen.

Product Beoordelingsrichtlijn Procescertificaat
EnergyTender (IBC, mobiele opslag) ADR6.5 , BRL-K744 TG1, Vlarem II (voor België) K11553-07 BRL-K744-03
ADRTender (Tankcontainer) ADR6.8
EnergyTank BRL-K796, EN12285-2, Vlarem II (voor België) K23049-03 BRL-K796-02
EnergyTower BRL-K798 K7655-03 BRL-K798-02
REIT Installatie BRL-K903/08 K55669-04 BRL-K903-08
Stalen lekbak BRL-K792 K7654-03 BRL-K792
Vulpunt morsbak BRL-K748 K21651-03 BRL-K748-02
Tolsiph Antihevelklep BRL-K916 K54355-02 BRL-K916
Appliceren van bekledingen op stalen tanks of leidingen en hulpstukken BRL-K790 TG1 en TG6 K75685-01 BRL-K790
IBC Keuringen BRL-K744 TG2 (was voorheen KC112)
ADR 6.5.4.4.1
K11553-07 BRL-K744-03
Tankcontainer Keuringen 6.8.2.4.5 (voetnoot 10), 6.8.2.4.5
RID: 6.5.4.4.1
Tolsma Teckel CE-richtlijn

Voor meer informatie over actuele wet- en regelgeving kunt u contact opnemen met onze specialisten. Ze beantwoorden graag al uw vragen!
Interessante links:
Kiwa.nl, Reit.nl, Vlarem, ADR, PGS30